• Địa chỉ: 5A Nguyễn Sư Hồi, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  • Điện thoại: 0986 230 346
  • Email: bometagroup@gmail.com
  • Website: www.bometagroup.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI